Urban Development Forum Sofia 2019

София расте и се развива. Нарастващото население и увеличената икономическа активност, наситеността и възможностите, които градът предоставя, са доказателства за динамичната урбанизация. Развитието на нови зони и регенерацията на съществуващи такива, изграждането на мащабни сградни и инфраструктурни проекти не е самоцел – то е естествен отговор на нуждите и изискванията на живущите, работещите и преминаващите през града, а те са все по-комплексни. Общината има нужда от добър партньор в лицето на частния сектор, с цел предоставянето на решения за тези нужди чрез устойчиви и добре планирани инвестиции в сгради и инфраструктура, които да предоставят благоприятни условия за живот и работа и да добавят стойност към градската среда. 
 
Urban Development Forum Sofia 2019, организиран от Градът Медиа Груп, ще предостави платформа на градските лидери, представители на Столична община и водещи инвеститори, проектанти, строители, експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които (ще) формират облика на града, с цел анализ и обобщаване на добрите модели и практики при управлението на процесите, свързани с развитието на нови градски територии, реализацията на значими инвестиционни проекти и създаването на жизнена и функционална градска среда.
 
Основни акценти в програмата* на предстоящото издание ще бъдат:
- София – приоритети и стратегии за развитие
- Транспортната инфраструктура на София – ключови проекти, предизвикателства и планове за развитие
- Urban talks – териториите на София: Кои са активните инвестиционни зони на София? Кои са зоните с потенциал за бъдещо развитие?
 

*Акцентите подлежат на промяна


Изтеглете брошурата от събитието тук.


За допълнителна информация и възможности за партньорство:
Т: +359 2 958  88 33
E: office@thecitymedia.bg


Регистрация:
Ранна регистрация до 10 септември (включително) - 110 Euro
След 11 септември - 130 Euro

 

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Партньори:

Research & database платформа: