Програма

Програма (подлежи на промени):

8:45 – 9:45 Регистрация

9:45 – 10:10 Keynote сесия: София – приоритети и стратегии за градско развитие
Арх. Здравко Здравков, главен архитект, Столична община

10:10 – 12:00 СЕСИЯ 1: Транспортната инфраструктура на София – ключови проекти, предизвикателства и планове за развитие

10:10 – 10:30 Кои са актуалните транспортни проекти на София и какви решения на транспортно-комуникационните предизвикателства на града ще предоставят?
Дончо Барбалов, заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност" и "Транспорт и транспортни комуникации", Столична община

10:30 – 10:50 Метрото на София като безспорен фактор за градско развитие и за генериране на потенциал и инвестиционен интерес към зоните, които обслужва – напредък и бъдещи етапи на развитие
Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор, Метрополитен

10:50 – 11:00 Предизвикателства при реализацията на градски инфраструктурни проекти
Инж. Светослав Пехливанов, ръководител "Строителство", Геострой

11:00 – 11:10 Кои/какви са основните генератори на трафик предизвикателства в София? Каква роля в процеса по решаването на проблемите и постигането на устойчив транспортен модел имат публичният, частният сектор и обществото?
Цветан Колев, транспортно планиране в Софпроект – ОГП

11:10 – 11:20 Електромобилите и зарядната инфраструктура като задължителен компонент при планирането на модерната транспортна инфраструктура. Интелигентни системи за управление на трафика.
Васил Такев, главен мениджър продажби, ABB Bulgaria

11:20 – 11:30 Паркингите в контекста на градската среда
Калоян Крумов, управител, Infosystems International, представител на Transoftsolutions

11:30 – 11:40 Бъдещите градове - предизвикателства и възможности по пътя към декарбонизация и устойчивост към рисковете от климатичните промени 
Арх. Весела Вълчева-МакГий, управляващ партньор, Triple Green Building Group Bulgaria

11:40 – 11:50 Финансови инструменти за градско развитие
Ива Петкова, директор дирекция, Фонд за устойчиво градско развитие

11:50 – 12:00 ГРТП – Проект за Градско развлекателно трасе Перловска
Арх. Ивайло Петков, управител, DESET architects

12:00 – 13:00 Обяд

13:00 – 17:00 СЕСИЯ 2: Urban talks – териториите на София: активните инвестиционни зони на София. Кои са зоните с потенциал за бъдещо развитие?

13:00 – 14:30 Част 1: Нови инвестиционни територии в градската периферия. Териториите от „Витошката яка“ – ключова зона за нови и съществуващи проекти. 
Зоната в подножието на Витоша, в която са локализирани значими инвестиционни проекти като Business Park Sofia, Residential Park Sofia, Garitage Park, Sofia Ring Mall и други, не спира да привлича пазарен и респективно инвестиционен интерес. Районът често (и обективно) е определян като пример за успешна реализация на зона, в която има микс от допълващи се функции, синергия между проектите и съдействие от страна на общината. Кои са предпоставките и факторите за успешното и устойчиво развитие на територията, как (ще) се решават транспортните предизвикателства и какъв е моделът при изграждането на съпътстващата техническа и транспортна инфраструктура?
С получаването на зелена светлина за изграждането на продължението на южната дъга от Младост до АМ Тракия, зоните около Лозен, Панчарево и Герман също привлякоха инвестиционен интерес и първите мащабни проекти вече са в процес на реализация. Кои са ключовите предимства на зоната, какви ще бъдат предизвикателствата и какъв ще е градоустройственият подход при решението им?

Участници:
Инж. Теодор Петков, кмет на район Витоша
Васил Станчев, кмет на село Лозен
Атанас Гаров, основател и управляващ партньор, Garitage Investment Management
Арх. Цветан Петров, управител, „Иво Петров – Архитекти”
Aрх. Георги Ангелов, водещ проектант, Avi Arch, автор на ПУП Симеоново
Петър Дяков, търговски директор, Arco Vara AS / Botanica Lozen
Калоян Карамитов, координатор „Устройствено планиране, градска среда и транспорт”, Визия за София
Арх. Жоржета Рафаилова, главен експерт, Софпроект - ОГП
Модератор: Камен Кръстев, управител, Градът Медиа Груп


14:40 – 15:30 Част 2: „НПЗ Хладилника“ – най-динамично развиващата се зона на София
Бившата промишлена зона „НПЗ Хладилника“ е в процес на динамично развитие и в действителност има значим потенциал, генериран от местоположението, транспортната обезпеченост и не на последно място – градивния диалог и съвместни усилия на инвеститори в зоната и общината за развитието на територията. Кои са планираните инвестиционни проекти, от каква техническа и социална инфраструктура има нужда районът и как ще бъде осигурена? Кои са актуалните градоустройствени процеси в зоната и какво предстои?

Участници:
Любомир Дреков, кмет на район Лозенец
Адина Уелш, изпълнителен директор, RPHI
Петко Лозанов, мениджър проектен мениджмънт, C&W Forton
Яни Вълканов, урбанист, организация Урбитат
Инж. Тодор Тодоров, старши експерт, Трансконсулт-22
Модератор: Камен Кръстев, управител, Градът Медиа Груп

Sponsorship lot: Представител на Земелрок

15:40 – 17:00 Част 3: Територии с потенциал за градско развитие. Бъдещето на бившите промишлени зони и северния град. Мащабните инвестиционни проекти като двигател за регенерация.
Община София нееднократно открито е заявявала желанието си да развие потенциала на бившите индустриални зони и терени с отпаднала необходимост и да ги превърне в модерни градски територии. НПЗ „Хладилника“ е най-пресният пример, но освен него, „НПЗ Червена звезда“, която е заключена между жилищните квартали "Изгрев" и "Дианабад" също се развива в посока да бъде модерен вторичен градски център. На терените на бивши заводи в други части на града също вече се проектират и строят мащабни и иновативни проекти. В допълнение, въпреки яркия контраст в инвестиционната активност в полза на южната част на града, в северната са локализирани бивши индустриални зони и други територии със значим потенциал за развитие – и като мащаб и като инфраструктурна обезпеченост, което може да е един от основните лостове за развитието на северния град и привличането на инвестиционен интерес там.
Какви са добрите практики и предизвикателствата при регенерацията на бивши промишлени зони и как да развием потенциала им? Как северната част на София да създаде инвестиционен апетит и да отключи своя потенциал? Как инвестиционния интерес да бъде обезпечен с нужната инфраструктура и публични пространства, така че зоните да се развиват балансирано и да запазят xapaĸтeр нa индустриално ĸyлтypнo нacлeдcтво?

Участници:
Арх. Равад Чубаси, изпълнителен директор, Systematica
Арх. Ангел Захариев, съдружник и управител, АиА архитекти
Арх. Любо Георгиев, ръководител екип, Визия за София
Нурхан Реджеб, урбанист, Place.make
Арх. Мария Мишинева, старши архитект, Stephen George International
Модератор: Иван Велков, заместник-председател на Столичен общински съвет и председател на БГФМА


17:00 – 18:00 Awarding, Networking and Cocktail - Академия ГРАДЪТ 2019: награждаване на студенти и млади професионалисти, участвали в конкурс "Градска среда и инфраструктура"Програмата подлежи на промяна*

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Партньори:

Research & database платформа: